Szczęśliwy numerek
 
 
25
Numerek ważny w czwartek
22 sierpnia 2019 roku
 
 
Kalendarz roku szkolnego
 
 
 
 
Informacje
 
 
Dzisiaj jest piątek
23 sierpnia 2019 roku


Imieniny obchodzą:
Filip, Róża, Walerian, Benicjusz, Sulirad, Zacheusz, Laurenty, Apolinary, Piotra, Klaudiusz, Leoncja, Lubomira
Prognoza pogody
Bydgoszcz
Pogoda - Bydgoszcz
 
 
Statystyki
 
 

STATYSTYKI WEJŚĆ
NA STRONĘ SZKOŁY
od dnia 20.10.2012 roku

Łączna ilość wejść:
5 121 975

Jest to Twoja 1 wizyta
z adresu IP 100.24.209.47
od dnia 3.06.2013 roku

Chcesz zobaczyć więcej
KLIKNIJ TUTAJ

 
 
Inne
 
 
Erasmus
Oficjalna strona firmy uczniowskiej w XV Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy

SEKRETARIAT SZKOLNY

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 8:00 - 16:00
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:
poniedziałek 7:00 - 11:10
wtorek 12:15 - 16:00
środa 7:00 - 15:20
czwartek 11:45 - 15:20
piątek 12:15 - 16:00

st.piel.dypl. Alicja Rapicka


PEDAGOG

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 9:00 – 14:00
WTOREK 13:00 – 16:00
ŚRODA 10:00 – 15:00
CZWARTEK 9:00 – 12:00
PIĄTEK 8:00 – 12:00

mgr Sylwia Lewandowska

e-mail: lewandowskasylwia@wp.pl


PSYCHOLOG SPORTU

Godziny pracy:
WTOREK 9:00 – 14:00
CZWARTEK 11:00 – 17:00

mgr Marta Krakowiak


INSPEKTOR DS. BHP

Godziny pracy:
ŚRODA 8:00 – 15:30
CZWARTEK 8:00-15:30

mgr Dorota Gawronek

 
 
Identyfikatory
 
 
Brak identyfikatora należy zgłaszać do sekretariatu szkoły.
Brak etui identyfikatora lub "smyczy" należy zgłaszać do pani Teresy Chrapkowskiej.
 
 
 
 
 

 

Link do strony logowania dla uczniów zainteresowanych
kontynuowaniem nauki w XV Liceum Ogólnokształcącym

 

 

OPIS KLASY
BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ

 

OPIS KLASY
HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNEJ

 

 

Zasady rekrutacji kandydatów
do XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz.U. z 1996r., Nr67, poz.106 z późniejszymi zmianami.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
  3. Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów.

 

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

 

Klasa biologiczno-chemiczna
język polski, matematyka, biologia, chemia.

 

Klasa humanistyczno-lingwistyczna
język polski, matematyka, język angielski, historia.

 

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy
i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym regulują:

 

1) Ustawa o Systemie Oświaty

2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.

3) Zarządzeniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum w latach szkolnych 2012/2013-2015/2016, których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2012/2013- 2015/2016

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej powiatowym, przez inne podmioty działające na terenie szkoły dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 12/2016

Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz olimpiad dla uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2012/2013- 2013/2014, których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz olimpiad dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 - 2015/2016, których laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej

 

Autorem i opiekunem strony jest Marcin Maćkiewicz - admin@liceumxv.edu.pl            stat4u