Szczęśliwy numerek
 
 
23
Numerek ważny w czwartek
13 grudnia 2018 roku
 
 
Kalendarz roku szkolnego
 
 
 
 
Informacje
 
 
Dzisiaj jest czwartek
13 grudnia 2018 roku


Imieniny obchodzą:
Bernarda, Otylia, Edburga, Jodok, Róża, Włodzisława, Auksencja, Auksencjusz, Auksenty, Aubert
Prognoza pogody
Bydgoszcz
Pogoda - Bydgoszcz
 
 
Statystyki
 
 

STATYSTYKI WEJŚĆ
NA STRONĘ SZKOŁY
od dnia 20.10.2012 roku

Łączna ilość wejść:
4 639 216

Jest to Twoja 1 wizyta
z adresu IP 18.212.93.234
od dnia 3.06.2013 roku

Chcesz zobaczyć więcej
KLIKNIJ TUTAJ

 
 
Inne
 
 
Erasmus
Oficjalna strona firmy uczniowskiej w XV Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy

SEKRETARIAT SZKOLNY

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 8:00 - 16:00
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:
poniedziałek 7:00 - 11:10
wtorek 12:15 - 16:00
środa 7:00 - 15:20
czwartek 11:45 - 15:20
piątek 12:15 - 16:00

st.piel.dypl. Alicja Rapicka


PEDAGOG

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 9:00 – 14:00
WTOREK 13:00 – 16:00
ŚRODA 10:00 – 15:00
CZWARTEK 9:00 – 12:00
PIĄTEK 8:00 – 12:00

mgr Sylwia Lewandowska

e-mail: lewandowskasylwia@wp.pl


PSYCHOLOG SPORTU

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 8:00 – 12:00
ŚRODA 10:30 – 17:00

mgr Beata Julia Przyborska


INSPEKTOR DS. BHP

Godziny pracy:
ŚRODA 8:00 – 15:30
CZWARTEK 8:00-15:30

mgr Dorota Gawronek

 
 
Identyfikatory
 
 
Brak identyfikatora należy zgłaszać do sekretariatu szkoły.
Brak etui identyfikatora lub "smyczy" należy zgłaszać do pani Teresy Chrapkowskiej.
 
 
 
 
 

Cele i zadania koła naukowego wiedzy o społeczeństwie

 1. Przygotowanie i udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 2. Przygotowanie do matury z WOS na poziomie rozszerzonym
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Bydgoszczy
 4. Działalność w szkole oraz w środowisku lokalnym, realizacja projektów społecznych (Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu)
 5. Szersze zapoznanie z zagadnieniami z dziedziny socjologii, polityki, stosunków międzynarodowych i prawa
 6. Szersze zapoznanie z historią i kulturą oraz współczesną sytuacją Polski przez prezentowanie źródeł pisanych, multimedialnych, zdjęć, map oraz rozwiązywanie testów
 7. Zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji oraz korzystania z różnych źródeł informacji, dokonywania analizy przyczynowo – skutkowej i czasowo – przestrzennej oraz oceny faktów
 8. Kształtowanie umiejętności poszukiwania, kodowania, przetwarzania i dystrybucji wiedzy i informacji
 9. Dostarczanie wzorców osobowych z przeszłości i teraźniejszości
 10. Kształtowanie postawy patriotycznej i właściwego stosunku do polskiej historii i kultury
 11. Kształtowanie postawy obywatelskiej, przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym
 12. Wykształcenie umiejętności analizy źródła pisanego, statystycznego, ikonograficznego
 13. Doskonalenie umiejętności pracy z mapą
 14. Uświadomienie wpływu wydarzeń politycznych na kształt granic Polski i sytuację gospodarczo – społeczną oraz uświadomienie własnych korzeni
 15. Kształtowanie postaw moralnych, umiejętności pracy w grupie, prowadzenia dyskusji i samodzielności
 16. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy oraz porozumiewania się w różnych sytuacjach
 17. Przygotowanie do dalszej edukacji
Autorem i opiekunem strony jest Marcin Maćkiewicz - admin@liceumxv.edu.pl            stat4u