Strona mobilna XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy przy Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
Zespół Szkół nr 5 MS
XV LO, XX LO MS, G 53, G 54 MS
Wybierz zakładkę:
Zastępstwa w dniu 2017-03-30 czwartek
Marta Borowska
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 agM - Wychowanie do życia w rodzinie-gimnazjum, 25 Urszula Ciemny  
3 1 ag - Uczniowie przychodzą później    
4 1 al - Biologia z higieną i ochr. środowiska, 25 Daniel Piotrowski  
5 3 al(2) - Biologia rozszerzona, 25 Lucyna Mikulska złączenie grup
7 2 cl - Biologia rozszerzona, 25 Alina Zglinicka  
8 2 al - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 2 cl - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Rafał Gontarczyk
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ag - Religia, 22 Sylwia Lewandowska  
3 2 al - Religia, 22 Andrzej Nejman  
4 1 alM - Religia, 22 Kamila Wiśniewska ZA 8 LEKCJĘ
5 1 bl - Religia, 22 Alina Zglinicka  
6 1 ag - Religia, Sylwia Lewandowska  
       
Jacek Jurkiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 al(2) - Język angielski - wiodący, 103 Izabela Włodarczyk złączenie grup
6 2 al(1) - Język angielski rozszerzony, 103 Iwona Łukaszewicz złączenie grup
       
Katarzyna Kachel
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 cl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 3 cl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 3 alM - Biologia rozszerzona, 23 Andrzej Nejman  
8 2 alM - Biologia rozszerzona, 23 Katarzyna Zaporska za nieobecny oddział
9 2 ag - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Mariola Kutyła
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 agM(1) - Język angielski - wiodący, 105 Joanna Pliszka złączenie grup
       
Michał Laskowski
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 cl - Uczniowie przychodzą później    
3 1 alM - Język polski, 206 Iwona Łukaszewicz  
4 3 cl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 3 alM - j.pol uzup.-analiza i interpretacja tekstów kultury, 206 Marcelina Górska za 9 lekcję
6 3 alM - j.pol uzup.-analiza i interpretacja tekstów kultury, 206 Izabela Włodarczyk  
7 3 cl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
8 1 al - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Marzena Łapińska
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 agM - Język polski, 207 Katarzyna Zaporska  
5 3 ag - Język polski, 207 Małgorzata Sikorska  
6 3 ag - Język polski, 207 Małgorzata Sikorska  
7 1 ag - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 blM - Język polski, 207 Katarzyna Meller-Dziatkowiak  
       
Marcin Maćkiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 al(1) - Informatyka, 208 Izabela Włodarczyk złączenie grup
6 1 al(2) - Informatyka, 208 Andrzej Nejman złączenie grup
8 2 agM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 2 agM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Daniel Piotrowski
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 cl - Uczniowie przychodzą później   historia na 6 lekcji
       
Piotr Wachowski
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 cl - Uczniowie przychodzą później    
5 3 agM - Religia, 3 Joanna Pliszka  
6 2 cl - Religia, 3 Daniel Piotrowski za 3 lekcję
8 3 alM - Religia, 3 Andrzej Nejman  
9 2 alM - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Agnieszka Wiśniewska
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 ag - Matematyka, 18 Sylwia Lewandowska  
4 1 ag - Matematyka, 18 Dariusz Kostrzewa  
5 1 ag - Matematyka, 18 Dariusz Kostrzewa  
7 3 ag - Matematyka, 18 Lucyna Mikulska  
8 3 ag - Uczniowie przychodzą później   GRUPA J. ANGIELSKIEGO - CZYTELNIA
       
Janina Wojtas
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 agM(2) - Język angielski - wiodący, 16 Joanna Pliszka złączenie grup
9 1 agM(2) - Język angielski - wiodący, 16 Damian Dziatkowiak złączenie grup

Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN
Autor: admin@liceumxv.edu.pl
Aktualna szerokość ekranu: px