Akcja SZLACHETNA PACZKA w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
Opublikowano dnia 25-11-2012 o godz. 20:49
Opracowanie: AN

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy - realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy - by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta. W ramach SZLACHETNEJ PACZKI docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności docieramy do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona. W tym roku nasz szkoła bierze udział w tej akcji - będziemy przygotowywać paczki dla rodzin najbardziej potrzebujących. Pomóżmy wszyscy rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji w naszym mieście. Dołączmy razem do akcji, niech słowo POMOC nabierze innego wymiaru tej jesieni! Poprzez nawet symboliczne wpłaty możemy wspólnie sprawić, że święta w tym roku będą dla nich trochę weselsze. Wszelkich informacji na ten temat udziela prof. Andrzej Nejman.
<<< WSTECZ