Biblioteka
Opublikowano dnia 12-12-2007 o godz. 20:16
Opracowanie:

Informujemy, że 10.12.2007 r. nasza szkoła została wyposażona w Internetowe Centra Informacji multimedialnej (ICIM) w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: ,,Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.' Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest ,,Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.' Główne cele projektu: - Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie. - Zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych i pedagogicznych. - Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej. - Wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej. - Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego. - Umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym. W związku z tym faktem biblioteka szkolna została wyposażona w: - 4 stanowiska komputerowe - wielofunkcyjne urządzenia sieciowe (skaner i drukarka) - urządzenia sieciowe i budowa sieci w pomieszczeniu centrum (1) - oprogramowanie multimedialne typu atlas multimedialny, encyklopedia multimedialna, słownik multimedialny (1).
<<< WSTECZ