„Fizyka i zabawki”
Opublikowano dnia 22-12-2007 o godz. 14:15
Opracowanie: MW

13 grudnia 2007 r. w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego, przy współudziale pracowników i studentów Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, zorganizowano w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego interaktywną wystawę połączoną z pokazami z cyklu „Fizyka i zabawki”. Zaproszenia do udziału w wystawie rozesłano do wszystkich fordońskich szkół podstawowych. Mimo znacznego zainteresowania dzieci i młodzieży, ze względów organizacyjnych w pokazach uczestniczyło tylko około 350 uczniów klas gimnazjalnych naszej szkoły i klas VI pod opieką swoich wychowawców z 4 fordońskich szkół podstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej. W trakcie trwania wystawy można było zapoznać się z eksponatami, doświadczeniami i wirtualnymi pokazami z różnych działów fizyki. Z użyciem zabawek demonstrowano różne zjawiska fizyczne z mechaniki, optyki, magnetyzmu, termodynamiki, czy elektrotechniki. Szczególną frajdę uczniom sprawiła możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń. Zwiedzający, między innymi, próbowali złapać siedzącą na powierzchni dziurawej "muszli" świnkę, a chwytali – ku swojemu zaskoczeniu - powietrze. Ogromne zainteresowanie wywołały kule plazmowe, pełne błędnych ogników, które jak zaczarowane poruszały się za palcami eksperymentatorów. Wielu uczestników wystawy „zbadało” poziom swojego temperamentu, obejmując dłońmi bańkę termometru, w którym w kilka chwil ciepło podnosiło kolorową ciecz. Taka prezentacja zjawisk fizycznych z wykorzystaniem prostych zabawek pozwala na urozmaicenie lekcji i skuteczniejszą naukę fizyki przez zabawę. Organizator wystawy Pani Mariola Wiśniewska składa wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie osobom serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc, szczególne podziękowania kieruje do uczniów klas 1ag, 2ag i 3ag.
<<< WSTECZ