WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Opublikowano dnia 16-05-2014 o godz. 19:19
Opracowanie: pedagog

Proszę o dostarczanie rachunków na łączną kwotę 510,00 w ramach stypendium szkolnego. Opisaną fakturę dostarczamy do gabinetu pedagoga szkolnego.

Przypominam, że stypendium może być wydatkowane jako pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym oraz jako całkowite lub częściowe pokrycie kosztów.

<<< WSTECZ