PROJEKT GLOBAL SCHOOL
Opublikowano dnia 29-02-2008 o godz. 13:21
Opracowanie: AN

W roku szkolnym 2007 / 2008 nasza szkoła uczestniczy w programie Globar School. Program ten jest związany z wymianą studentów oraz z praktykami studenckimi za granicą. Dzięki pracy praktykantów z różnych krajów uczniowie wielu szkół uczą się tolerancji, kultury innych krajów, odpowiedzialności za własną naukę oraz mogą prowadzić międzykulturowy dialog. Studenci z całego świata uczą nowych sposobów zdobywania wiedzy, pokazują różne drogi wyboru ścieżek związanych z rozwojem osobowości oraz uczą tolerancji i zaufania związanego z odmienną kulturą i sposobem życia. Od 3 marca do końca maja w naszej szkole – w ramach takiej praktyki studenckiej – przebywać będzie Xiong WeiRan, studentka z Chińskiej Republiki Ludowej. Podczas swojej trzymiesięcznej praktyki poprowadzi ona zajęcia z języka angielskiego w różnych klasach gimnazjum i liceum. Oprócz tego poprowadzi kilka zajęć przedsiębiorczości oraz geografii lub biologii. Może nawet poprowadzi lekcje języka chińskiego – dla chętnych oczywiście! Podczas praktyki odbędzie się również w naszej szkole Global Week, podczas którego odwiedzą nas wszyscy zagraniczni studenci, którzy odbywają praktykę w różnych szkołach naszego regionu. Myślę, że najbliższe tygodnie będą ciekawym okresem, kiedy można będzie poznać inną kulturę i pogłębić własne umiejętności związane z posługiwaniem się językiem angielskim.
<<< WSTECZ