Święto Narodowe Trzeciego Maja
Opublikowano dnia 02-05-2015 o godz. 19:46
Opracowanie: SI

Początek maja to czas świąt ważnych dla każdego Polaka. Drugiego maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą, trzeciego – Święto Narodowe Trzeciego Maja.

W wyniku reform ustrojowych Sejmu Czteroletniego (1788 – 1792) Polska stała się monarchią konstytucyjną. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku przyjęła koncepcję zwierzchnictwa narodu oraz zasadę podziału i równowagi władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Był to początek kształtowania się nowego porządku prawnego, który mógł uratować Rzeczpospolitą przed jej upadkiem. Proces ten przerwała konfederacja targowicka. Jej sygnatariusze dążyli do przywrócenia starego ustroju -  demokracji szlacheckiej. Targowiczanie poprosili carycę Rosji o pomoc militarną, której efektem była interwencja zbrojna. 19 maja 1792 roku wojska Katarzyny II Wielkiej wkroczyły na tereny państwa polskiego i rozpoczęła się wojna. Konflikt zakończył się II rozbiorem Polski, a Konstytucja 3 maja została symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczpospolitej.

W świadomości Polaków z wydarzeniami z roku 1791 związany jest obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. Jednak mistrz nie przedstawił faktów, a własne wyobrażenie o zdarzeniach z tamtych dni. Bardziej realistycznym, jeżeli chodzi o fakty historyczne, jest dzieło słynnego polskiego portrecisty Kazimierza Wojniakowskiego „Uchwalenie Konstytucji 3 maja”. Płótno przedstawia widok Sejmu w czasie uchwalania znamiennego aktu.

Wojniakowski Kazimierz, Uchwalenie Konstytucji 3 maja, 1806 — Muzeum Narodowe,

Warszawa

fot. T. Żółtowska-Huszcza/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Muzeum-Narodowe;3944764.html#prettyPhoto

<<< WSTECZ