Dni Niemieckich Wynalazków
Opublikowano dnia 13-03-2016 o godz. 19:11
Opracowanie: ZK

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach pt. „Dni Niemieckich Wynalazków”. Organizatorami konkursów są nauczyciele języka niemieckiego i będą się one odbywać w dniach 17 i 18 marca 2016r. Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie wiedzy o wynalazkach niemieckich (test w języku polskim). Aby wziąć udział w tym teście należy zapoznać się z gazetką przygotowaną w jednej z gablotek szkolnych przez p. Kamilę Wiśniewską. Test odbędzie się 18 marca o godzinie 10.45 w sali 105. Druga konkurencja polega na przygotowaniu krótkiej prezentacji multimedialnej na temat jakiegoś wynalazku lub znanego naukowca niemieckiego. Prezentację można przygotować w zespole 2-3 osobowym. Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane w sali kinowej (17.03.2016 r. godzina 10.45). Zapraszamy!!! Zgłaszajcie się do swoich nauczycieli języka niemieckiego!

<<< WSTECZ