Powrót Bydgoszczy do Macierzy
Opublikowano dnia 19-01-2018 o godz. 20:49
Opracowanie: SI

98 lat temu na ulicach Bydgoszczy…                W 2018 roku świętujemy stulecie niepodległości Polski. Państwo odrodziło się po latach zaborów. Jednakże w listopadzie 1918 roku odzyskaliśmy tylko część ziem ze stolicą w Warszawie. Następnie podjęto walkę o Poznań, Gniezno, Bydgoszcz i inne miasta, które były w granicach Polski przedrozbiorowej. W grudniu 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie (27 XII 1918 - 16 II 1919).  Głównym celem walczących Polaków było włączenie ziem zaboru pruskiego do Macierzy. Było to jedno z trzech zwycięskich powstań w historii Rzeczpospolitej. Działania insurekcyjne zatrzymały się na przedpolach Bydgoszczy. O przynależności grodu nad Brdą zadecydowały negocjacje międzynarodowe. Bydgoszcz włączono do Polski decyzją traktatu wersalskiego (28 VI 1919) kończącego I wojnę światową. Polsce przyznano wówczas wywalczoną w czasie Powstania Wielkopolskiego Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie bez Gdańska. Powrót Bydgoszczy do Macierzy nastąpił 20 stycznia 1920 roku.

Uroczystość zaprzysiężenia polskich wojsk powstańczych w Poznaniu w 1919 roku https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/67312:1/

Polskie wojsko na ulicach Bydgoszczy w 1920 roku  https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/78776:1

<<< WSTECZ