Żegnamy Niezwykłego Świadka Historii i Przyjaciela Szkoły
Opublikowano dnia 24-05-2018 o godz. 21:23
Opracowanie: SI

Ze smutkiem

Żegnamy

Niezwykłego Świadka Historii

Świętej Pamięci

Jacka Zieliniewicza

(1926 - 2018)

Byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau

Przyjaciela młodzieży

Przyjaciela Szkoły

 

Tego, który opowiadał o okrucieństwach wojny i pobycie w obozie

Tego, który przestrzegał przed okrucieństwem

Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum  

Krótki okres życia jest dostatecznie długi na to,  aby żyć dobrze i uczciwie (Cicero)

<<< WSTECZ