Olimpiada i konkurs języka angielskiego
Opublikowano dnia 21-10-2008 o godz. 17:30
Opracowanie: MK

Uwaga! Szkolny etap XXXIII Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne – Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się dnia 17 listopada. Szkolny etap II Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej odbędzie się dnia 26 listopada. Zgłoszenia przyjmuje oraz wszelkich informacji udziela prof. M. Kutyła lub Wasz nauczyciel języka angielskiego.
<<< WSTECZ