Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
Opublikowano dnia 06-11-2019 o godz. 21:53
Opracowanie: Karolina Kowalska - pedagog

6. listopada 2019 r. gościliśmy funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bydgoszczy, którzy przeprowadzili lekcje na temat przemocy i agresji w grupie rówieśniczej. Celem tych spotkań było omówienie zjawiska przemocy i agresji, jego form, przeciwdziałania oraz reagowania. Zajęcia odbyły się w formie prezentacji, pogadanki oraz filmów profilaktycznych. Dzięki nim uczniowie po raz kolejny uświadomili sobie, że przemoc i agresja są negatywnymi zachowaniami, którym należy się stanowczo przeciwstawiać.Wymiana informacji i wspólny dialog podczas zajęć uwrażliwia, uczy oraz wzmacnia zaangażowanie młodych ludzi w walce z przejawami agresji nie tylko na terenie szkoły. Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Michałowi Owczarkowi i Sławomirowi Brzezińskiemu za wizytę w naszej placówce.

<<< WSTECZ