Finał konkursu BYDGOSZCZ – MY HOME TOWN
Opublikowano dnia 26-04-2024 o godz. 00:20
Opracowanie: Kutyła Mariola

Dnia 18 kwietnia 2024 roku w naszej szkole odbył się etap finałowy XII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Bydgoszczy w Języku Angielskim Bydgoszcz – my home town pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Celem konkursu jest propagowanie wśród młodych ludzi – uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych - wiedzy na temat historii, geografii oraz kultury miasta Bydgoszczy, umacnianie poczucia lokalnej tożsamości, a także rozwijanie ich uzdolnień językowych. 
Finaliści konkursu, wyłonieni spośród kilkudziesięciu uczestników I etapu, przygotowali ustną prezentację  w języku angielskim wspieraną prezentacją multimedialną na temat Bydgoszcz dla każdego
Na uznanie i gratulacje zasłużyli wszyscy uczestnicy etapu finałowego. Jak przyznali, podczas przygotowań do konkursu odkryli bogactwo i piękno rodzinnego miasta, a praca nad prezentacją i zdobywanie informacji dało im naprawdę dużo satysfakcji.
Najlepszymi okazali się:    
Tymoteusz Lewandowski, Szkoła Podstawowa nr 65 – I miejsce
Filip Zdunkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 65 – II miejsce
Maria Kapsa, Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – III miejsce
Michalina Grzyb, Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi – wyróżnienie
Filip Zarzyka, Szkoła Podstawowa nr 65 - wyróżnienie

Konkurs zorganizowały: pani Mariola Kutyła oraz pani Izabela Włodarczyk.
Nagrody w Konkursie ufundowali: Urząd Miasta Bydgoszczy, Rada Osiedla Nowy Fordon, Serdecznie dziękujemy!

<<< WSTECZ