EUROPA – LUDZIE, MIEJSCA, KULTURY
Opublikowano dnia 08-05-2010 o godz. 20:28
Opracowanie: AB

In varietate concordia – Jedność w różnorodności W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman, minister spraw zagranicznych Francji, przedstawił koncepcję utworzenia zorganizowanej, zjednoczonej Europy. Propozycję tę, nazywaną „Deklaracją Schumana”, uważa się za początek tworzenia obecnej Unii Europejskiej. Dzień Europy obchodzony 9 maja jest obok flagi, motta, paszportu oraz hymnu oficjalnym symbolem Unii Europejskiej, stanowiącym o politycznej tożsamości UE. Dzień ten jest okazją do wspólnego świętowania, które czyni Europę bliższą jej obywatelom oraz służy wzajemnemu zbliżeniu narodów wchodzących w skład Unii.
<<< WSTECZ