SIŁA WOLONTARIUSZY MIEJSKICH – nabór kandydatów
Opublikowano dnia 07-09-2010 o godz. 07:22
Opracowanie: AP

Jeżeli chciałbyś zostać członkiem grupy wolontariatu SIŁY WOLONTARIUSZY MIEJSKICH współpracującej z Urzędem Miejskim i organizacjami pozarządowymi w Bydgoszczy oraz reprezentować naszą szkołę zgłoś swoją kandydaturę! Przygotuj: - pisemną rekomendację ze szkoły (wystawioną przez opiekuna szkolnego wolontariatu lub wychowawcę, który musi zgłosić ten fakt opiekunowi wolontariatu ) - pisemną zgodę rodziców na pracę w wolontariacie - dokument potwierdzający tożsamość - zdjęcie legitymacyjne Uwaga ! Jedna placówka może rekomendować trzech kandydatów (Gim 53 -3 osoby, Gim 54 – 3 osoby, XVLO – 3 osoby, XX LO – 3 osoby) Nabór dla kandydatów szkół gimnazjalnych odbędzie się 14 września 2010 o godzinie 16.00, sala nr 2 Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Mennica 6. Nabór dla kandydatów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 14 września 2010 o godzinie 17.00, sala nr 2 Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Mennica 6. Wolontariusze przyjęci do grupy SIŁA WOLONTARIUSZY MIEJSKICH będą uczestniczyć m.in. w bezpłatnych szkoleniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP oraz doskonalenia umiejętności społecznych, a gimnazjaliści mogą otrzymać 2 dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej (pod warunkiem systematycznego realizowania zadań przez co najmniej nieprzerwany okres 10 miesięcy).
<<< WSTECZ