WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
Opublikowano dnia 13-01-2011 o godz. 11:26
Opracowanie: SL

Zagadnienia dotyczące rynku pracy, bilans mocnych i słabych stron, dopasowanie swoich kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji do ofert rynku pracy, określenie profilu zainteresowań, doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji i wiele innych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach. Uczniów chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu proszę o kontakt z pedagogogiem szkolnym mgr Sylwią Lewandowską.
<<< WSTECZ