JĘZYK POLSKI OD KUCHNI
Opublikowano dnia 25-10-2007 o godz. 15:09
Opracowanie:

Uprzejmie informujemy, że od najbliższego poniedziałku, 29 października rozpoczyna się w naszej szkole cykl debat, poświęconych zagadnieniom z języka polskiego. Cykl ten jest owocem współpracy XV Liceum Ogólnokształcącego z Instytutem Filologii Polskiej przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W najbliższy poniedziałek przyjedzie do naszej szkoły Pani prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej w Instytucie Filologii Polskiej), która wygłosi wykład pt. „Perswazja wypowiedzi językowej”. Po nim odbędzie się dyskusja o sztuce nakłaniania w życiu codziennym. W ramach cyklu planowane są w tym semestrze następujące wykłady: Prawa i obowiązki dziennikarza a etyka zawodowa – Pani dr J. Taczkowska (politolog UKW Bydgoszcz, dziennikarka) – listopad 2007 Współczesna reklama – Pani dr hab. G. Sawicka, prof. UKW – grudzień 2007 Etyka a skuteczność słowa - Pani prof. dr hab. E. Laskowska – styczeń 2008 Efektem powyższych spotkań będą prace uczniów z klas humanistycznych, które będą opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na łamach szkolnej gazety. Wszelkich informacji o cyklu debat udziela mgr Michał Laskowski.
<<< WSTECZ