PROJEKT
„AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU”

REALIZOWANY PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ
w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

Działania związane z realizacją projektu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w roku szkolnym 2013/2014 trwają od stycznia do czerwca 2014 r., w roku szkolnym 2014/2015 – od września do grudnia 2014 r. i od stycznia do maja 2015 r. i obejmują:

w ramach ZADANIA 1 Dodatkowe zajecia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kometencji kluczowych w zakresie nauk mat.-przyr., j. obcych, ICT:
1. Zajęcia dodatkowe – warsztat matematyczny (trzy grupy zajęciowe w XV LO)
2. Zajęcia dodatkowe – warsztat fizyczny (jedna grupa zajęciowa w XV LO i jedna grupa zajęciowa w Gim. nr 53)
3. Zajęcia dodatkowe – konwersatorium z języka angielskiego (dwie grupy zajęciowe w XV LO)
4. Zajęcia dodatkowe – konwersatorium z języka niemieckiego (jedna grupa zajęciowe w XV LO)
5. Zajęcia dodatkowe – warsztat matematyczno-informatyczny (dwie grupy zajęciowe w Gim. nr 53)

w ramach ZADANIA 4 Realizacja ścieżek edukacyjnych
1. Warsztat historyczny z zakresu tożsamości regionalnej (zajecia realizowane w jednej grupie w XV LO)
2. Świadomości i ekspresji kulturalnej (zajecia realizowane w jednej grupie w XV LO).

w ramach ZADANIA 5 Doradztwo edukacyjno-zawodowe i staże u pracodawcy
1. Staże zawodowe dla uczniów XV LO w czasie wakacji letnich.SEKRETARIAT SZKOLNY


Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 14:30
wtorek 7:30 - 14:30
środa 7:30 - 14:30
piątek 7:30 - 14:30

e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl

 

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ


Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 15:00
wtorek 8:00 - 15:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 15:00

 

 

INSPEKTOR DS. BHP


Godziny pracy:
Środa 8:00 – 15:30
Czwartek 8:00-15:30

mgr Dorota Gawronek

 

ODWIEDŹ NAS


Facebook
Instagram
YouTube
Kino Jeremi
Hangar Kultury

PEDAGOG


Godziny pracy:
Poniedziałek 08:00 – 16:00
Wtorek 12:00 – 17:00
Środa 07:00 – 13:00
Czwartek 07:00 – 13:00
Piątek 07:00 – 13:00

mgr Karolina Kowalska
e-mail: pedagog@liceumxv.edu.pl

 

OBIEKTY SPORTOWE


Kontakt w sprawie obiektów sportowych:
tel. 885-906-191

PSYCHOLOG SPORTU


Godziny pracy:
Poniedziałek 09:00 – 15:00
Wtorek 09:00 – 14:30
Środa 09:30 – 15:30
Czwartek 11:00 – 16:00
Piątek 11:00 – 13:30

mgr Marta Krakowiak

 

INFORMACJE FORMALNE


Deklaracja dostępności
Polityka plików "cookies"

 


Autorem i opiekunem strony jest Marcin Maćkiewicz - admin@liceumxv.edu.pl

Jesteś uczniem/uczennicą klasy 8 szkoły podstawowej?
Szukasz dla siebie szkoły?
Odwiedź naszą stronę rekrutacji i sprawdź jaką ofertę mamy dla Ciebie!

KLIKNIJ TUTAJ, aby prześć do strony rekrutacji ZAMKNIJ